Ladění a usazení blány
Kdy měnit blány (jedna z nejčastějších otázek):

Existuje několik indikátorů pro výměnu blan. Tedy ne až ve chvíli kdy je v bláně díra, protože většina blan bude do té chvíle vždy "nějak" hrát. Rozhodnout kdy už „mají dost“ je jen na vás, zde jsou nějaké poučky:

Pískované blány – Pokud se pískování začíná odírat je to moment, kdy pískovaná blána přestává mít smysl. Pískování je hlavní složka zvuku úderu paličky a vůbec celkového zvuku.  Také když zmizí pískování je většinou blána už na středu vytlučená do „mísy“ a lze jen těžko z ní dostat basy.

Blána má důlky nebo je vytlučená do „mísy“ - Když sundáme blánu z bubnu hned se ukáže, jestli je blána vydutá (vytlučená) nebo jsou v ní důlky. To je indikátor, jestli byla blána přetažena až za svoji hranici - bod kdy blána ztrácí pružnost nebo byla jinak špatně používaná. Bez pochybností je čas blánu vyměnit.

Nelze dosáhnou požadované ladění - Když při pokusu o nízké ladění (předpokládá se řádné usazení blány, jak je popsánu v kapitole "Ladění rezonanční blány - začátek postupu") bude buben znít zkresleně nebo bude bzučet. To je známka toho, že blána už je jednou provždy přetažená a už není dále schopná být rovnoměrně v kontaktu s korpusem. U dvouvrstvých blan se toto opotřebení stává dříve, vrchní vrstva je pak napnutá jinak než ta spodní. Blány v takové fázi nejsou ještě úplně na vyhození, ale musíme je ladit od této úrovně víš.

Změna prostoru - Když měníte hrací místo/prostor za větší nebo menší, s větším nebo menším dozvukem/ozvěnou. Zvuk nebo ladění, které funguje pro malé prostory, nebude tak dobře fungovat pro prostory velké. Musíte uvážit, které složky vašeho zvuku se dostanou/protlačí k posluchači. Například výběr blan pro snímání mikrofony bude pravděpodobně jiný než pro hraní bez nich. Velmi rezonující souprava může být pro zvukaře noční můra. Zatímco pro bubeníka je tento zvuk inspirativní, nahrávka nebo ozvučení velmi otevřené rezonující soupravy může ve výsledku díky přeznění nebo dlouhému dozvuku v celkovém mixu s ostatními nástroji znít velmi rozmazaně, nekonkrétně. Při velkém prostoru nebo při nahrávaní může být výsledkem velmi nejasný zvuk způsobený smícháním přeznění a dlouhého doznívání bubnů s ostatními nástroji. Pro velké prostory při zvučení s mikrofony "nablízko", je klasika použít 2-vrstvé blány, protože zvuk je při jejich použití tlumenější a kontrolovanější. Důsledkem toho buben produkuje kratší dávku energie, která lépe proleze prostorem s velkým přirozeným dozvukem, odrazy  nebo ozvěnou k posluchači. Na druhou stranu určité zjednodušení úderů umožní rychlým přechodům větší čitelnost.

Základy

Prostředí: nemůžete podcenit roli místnosti nebo akustických vlastností prostoru kde posloucháte zvuk. To má hlavní efekt na přeznění a může výrazně zlepšit nebo zhoršit barvu zvuku. Zatímco se bubeník soustředí na zvuk vycházející z úderné blány, posluchači slyší úplně něco jiného a často je přímý důsledek vlastností prostoru. Pokud použijeme mikrofony, tak se při snímání tzv. na blízko tento problém trochu zmenší. To znamená techniku, kdy je mikrofon velmi blízko bláně a odrazy místnosti jsou tak velmi potlačeny. V těchto případech jsou mikrofony umístěny nahoře k úderné bláně. Ale i v tomto případě může být rezonance a souznění blan zachyceno jinými mikrofony v soupravě. Bez mikrofonů nebo v případě použití jen tzv. overhead mikrofonů  nebo při snímání celé místnosti jedním mikrofonem, je zvuk rezonanční blány hlavní složkou zvuku.  Pokud je prostor příliš akusticky utlumený (malé odrazy, žádný přirozený dozvuk) může buben ztratit „život“. Naopak v případě prostoru s velkými odrazy neslyšíte mnoho z vřelosti a konkrétnosti. Přeznění je hlavní složka zvuku při přenosu zvuku k posluchačům přes další nástroje. Bubeník by se měl zaměřit na vytváření zvuku, který slyší posluchači (mikrofony), než na často zcela jiný, suchý zvuk který slyší on na podiu. Vysoké přeznění dodá pro posluchače tupému bubnu život.

Úderné/hrací blány: Úderná blána řídí odraz úderu, počátečná výšku tónu, mlask paličky a počáteční element zvuku a přeznění. Když udeříme na buben slyší ucho především atak a základní výšku bubnu. Přeznění vyzařované rezonanční blánou se smívá se vzdáleností, ale pomáhá při celkové projekci.

Rezonanční blány: Často je jejich přínos pro tón podceňovaný, jsou nejvíce zodpovědné za výšku tónu, jeho dozvuk daný úderem na hrací blánu a rezonanci korpusu. Rezonanční blány poskytují rezonanci a pomáhají sustainu, mají hlavní vliv na přeznívání a zlepšují barvu zvuku bubnu. Obecně se nepoužívají jiné než jednovrstvé blány, ale samo sebou jsou tu i výjimky.

Ladění: Pokud ladíte spodní blánu výše nebo níže od vrchní, budete procházet přes „zóny“ kde buben bude znít, čistě, budou se odečítat fáze (zvuk bez života) nebo “Dopplera” – efekt kdy se tón bubnu postupně klesá, často uváděn jako ohýbání tónu (pitch bend). To je nejpatrnější, když je rezonanční blána naladěná výš než úderná.

Co očekávat – Položíme-li buben na měkký povrch jako je koberec, uslyšíte při velmi slabém poklepu na blánu přeznění v mnohem jednodušší podobě než když je buben volně ve vzduchu. Nejpřirozenější zvuk dostaneme, když osadíme obě strany bubnu stejnými (stejně tlustými) blánami. To je dáno možností obou blan kmitat stejně a tím eliminovat odečítání fází, které může mít za následek zvuk jako bez života.

Usazení blány: Věci ve výrobě blan se mění. Když poprvé osazujeme blánu je základem ji usadit, což znamená vytvořit důležité spojení mezi hranou bubnu a folií a napevno dotlačit objímku blány k ráfku bubnu. Usazení je často popisováno jako natažení blány více než je blána normálně napnutá. Tento proces není pro dobré ladění nutný, ale pomůže pomocí vysokého tlaku vytvarovat blánu na hraně a zmírňuje  rozlaďování. Čím jsou vaše hrany kvalitnější a ostřejší, tím je potřebná napínací síla menší. Pokud je blána na jedné straně utaženější, může sklouznut ke kraji a blána nebude na bubnu vycentrovaná, čímž se může snížit schopnost vytvořit rovný  harmonický tón. Nestejnoměrné  napnutí může snížit schopnost ladit blánu na nejnižší tón a také může zavinit předčasné bzučení nebo zkreslený tónu.

Opětovné usazení blány: Je potřeba při sundání a následném opětovném nasazení znovu blánu usazovat? Opatrná odpověď zní ANO, protože to nebolí. Ovšem ke potřeba použít trochu logiky. Zvážit jestli je buben opravdu kulatý tak jako blána. Pokud je korpus trochu menší než blána, je pravděpodobné, že blánu nenasadíte do úplně přesné polohy jako prvně. Tady není pootočení blány tak důležité jako její přesné vycentrování. Pamatujte, že blánu usazujeme pro dosažení kontaktu s hranou po celém obvodu a umožnění ji malinko zlomit v obroučce blány. Takže když už jste tímto procesem prošli nebo blána byla na bubnu natažená několik dnů nebo týdnů, přirozeně se zformuje o styčnou hranu. Takže, pokud nemáte přesně souměrnou hranu po celém obvodu NEBO má blána na všech stranách vůle (myšleno v pohybu ze strany na stranu) NEBO pokud je blána nasazená na bubnu jen velmi krátce NEBO nasazujete blánu sundanou z jiného bubnu, pak je blánu nutné znovu usadit pomocí vyššího natažení, pokud jsou hrany v pořádku a vůle jsou menší, je potřeba usazení méně potřebná. To poznáte, když při pokusu o dosažení původního ladění bude blána bzučet nebo bude tón plochý. Pak je potřeba blánu znovu utáhnout a ponechat několik hodin, ALE nikdy už nemusí být blána schopna tak nízkého ladění jako předtím, protože podruhé zformovat fólii jde vždy hůře než v prvním případě.

Velikost korpusu: průměr korpusu je důležitější pro výšku zvuku než cokoliv jiného. Hloubka korpusu je zodpovědná za délku tónu a pomáhá rezonanci. Tenký korpus přidává tón, tělo a rezonanci, zatímco tlustý korpus pomáhá zvýšit projekci a zkracuje rezonanci.

Barva vs. výška tónu: Barva zvuku a jeho výška nejsou jedno a to samé. Pojem barva zvuku se týká celkového zvuku charakteru bubnu v bodě kdy je buben nejvíce otevřený a rezonující. Kdežto výška tónu se dá u bubnu měnit napětím blány a lze ji přiřadit klávesám na pianu. Délka rezonance korpusu se příliš nemění, kdežto výška rezonance se bude měnit v závislosti na celkové výšce ladění. Takže například 12" buben daného materiálu průměru a hloubky může mít základní tón Ais, na kterém bude hrát nejlépe, ale ještě bude hrát v rozsahu řekněme od G do Dis. To jestli bude jeho charakter basový nebo středový je pak barva zvuku.

Hrany korpusu jsou schované před našimi zraky, málo pochopeny většinou bubeníků a je to jednoznačně nejdůležitější faktor k vytvoření (nebo naopak potlačení) čistého znělého zvuku bubnu. Ostré hrany pod úhlem 45° vytvářejí dlouhý sustain a jasné přeznění. Hrany seříznuté pod úhlem 30° mají tón více kontrolovaný a mají méně problémů s vysokým zvoněním. Kulaté hrany vytvářejí tlumený zvuk. Dokonce i velmi levné bubny mohou mít ucházející tón, pokud mají dobře provedené hrany, naopak i hi-tech souprava bude znít špatně pokud hrany budou poškozené nebo špatně provedené.

Korpusy: Hrubý povrch znamená méně rezonující buben. U silných korpusů je za zvuk více odpovědná blána. Každý korpus má svůj základní frekvenci, kde u tenčích korpusů je to patrnější než u tlustých. Detailní ladění nebo poklepání na korpus a zjištění tónu vám dovolí najít základní tón korpusu a tím i zvýšit či snížit vlastní charakteristický zvuk bubnu. Ovšem tento koncept je k tomu shovívavý a výška tónu blány nemusí souhlasit s výškou tónu korpusu. Tenčí korpusy více rezonují, takže s tenkými korpusy ladění na tón korpusu neudělá buben nejvíce rezonující. Ostrá hrana znamená více vysokého přeznění a rezonance (např. 45° vs. 30° nebo zaoblené). Pokud je buben bez vnitřních překážek jako jsou vyztužující prstence, bude buben otevřenější a bude snadněji rezonovat. S vyztužujícím prstencem bude mít kratší dozvuk a více středové presence a ataku než uvnitř zcela hladký korpus.

Dřevo: Nejlepší cesta k porovnání zvuku dřeva je jejich srovnáním mezi sebou. Africký mahagon (ne filipínský mahagon) má ve srovnání s javorem asi o 20% více basů, středové a vysoké frekvence jsou podobné. Bříza ve srovnání s javorem má asi o 10% méně basů, středy jsou podobné, ale výšky vyšší asi o 20%. Březová souprava tedy zní nejostřeji. Buk je zvukově mezi břízou a javorem. Buk je mezi javorem a břízou. Déle se používá několik výplňových dřev jako je lípa, filipínský mahagon, topol, atd. Používají se pro svoji nižší cenu a zvukově se blíží spíš bříze a buku než javoru nebo pravému US/africkému mahagonu. Více v kapitole „Dřevo pro výrobu bicích nástrojů“.


Blány

Co jsou to blány? Ačkoliv je zde více možností, klasicky jsou vyráběny z polyesteru nebo Mylaru. Mylar® je registrovaná obchodní značka společnosti DuPont Teijin Films. Tyto folie jsou tuhé a různého stupně průsvitnosti od 48 do 92 (průhledné), mají vyvážené tahové vlastnosti a excelentní odolnost proti vlhkosti a většině chemikálií. Odolávají teplotám od  -40°C do +150ºC. Mylar® časem nekřehne, protože neobsahuje změkčovače.

Obecně:

Pískované blány jsou vřelejší s minimem vysokých frekvencí v tónu. Mlask paličky je velmi jasný, něco jako když třete o sebe smirkový papír, ale základní element tónu je temnější. Pískování je vyžadováno pro hru metličkami. Následující jsou obecně vypozorované věci a měli byste si vyzkoušet, jestli je vaše zkušenost podobná nebo odlišná. Pískování jednotlivých výrobců se liší. Někteří výrobci vytvořili blány se zcela specifickým zvukem a způsobem opotřebení. Například REMO nabízí série Renaissance™ nebo Suede™, které dávají bláně méně rezonance, ale více středů, blány FiberSkyn™ jsou zvukově měkké (mellow). Pískování u jedné nebo druhé značky nemá vliv jen na zvuk jejich blan, ale různá je i rychlost/způsob opotřebování. Ve většině případů bude mít REMO na normálních blánách typu WEATHERKING™ (jako jsou Diplomat™, Ambassador™, Emperor™) zvukově nejvřelejší pískování ovšem za cenu jeho nejrychlejšího opotřebení. Na blánách typu FiberSkyn™ může vydržet déle nebo také měně, hodně záleží na stylu vaší hry. Blány ze série REMO Suede™ a Evans J1™ mají speciálně upravenou vlastní strukturu povrchu (leptání) blány, čímž je zvýšena životnost její drsnosti a tato úprava se na rozdíl od klasického pískování neodlupuje. Mým uším zní nejostřeji Aquarian a jejich pískování vydrží nejdéle, je také tenčí a trochu hladší. Evans je se svým pískováním zvukově někde mezi REMO a Aquarian. Ale zůstaňte ve střehu, protože výrobci svoje výrobní řady stále vylepšují.

Čiré blány mají jasnější přeznění, mlask paličky nemá jasnost smirkového papíru jak je tomu u pískovaných blan, ovšem celková presence mlasku je ve výškách velmi jasná a dobře prolézá skrze celkový mix (celkový zvuk kapely, nahrávky).

Ebony jsou zvukově někde mezi zvukem čistých a pískovaných blan a nemají charakter smirkového papíru jako je tomu u pískovaných blan. Produkují méně v přeznění vysokých frekvencí (temnější tón).

Dvojvrstvé blány mají zvýšenou životnosti a také omezené vysoké přeznění. Často se uvádějí jako zvukově tlumené, pokud nemají tlumící prstenec, mají dlouhou rezonanci a jasné přeznění zvyšující se s výškou ladění. Jsou vyráběny ve více váhových kategoriích podle různých výrobců.

Blány s označením „Snare Side“ jsou jednoúčelové speciálně navržené velmi tenké blány určené pro spodní stranu malého bubnu. Tenké blány zvyšují citlivost a jsou jasnější, u tlustých blan to platí přesně opačně. Nejčastěji používané tloušťka je označena hodnotou „váhou“ 300.

Blány s označením „Hazy“ (zamlžené) jsou celkově jasné a jejich zvuk má silnou středovou presenci.

Blány s označením „Glass“ (skelné) jsou jasnější a sušší než modely Hazy nebo jiné barvené blány.

Tloušťka – ve všech případech jsou tlustší blány zvukově měkčí a méně citlivé než jejich tenčí ekvivalenty. Například REMO Diplomat Clear bude jasnější a citlivější než REMO Ambassador Clear, Ambassador je tlustší než Diplomat a obojí jsou to jednovrstvé blány.

Etched (blány s leptaným povrchem) – Blány mají speciálně vytvořený hrubý povrch, který se na rozdíl od klasického pískování neloupe ani neotírá.  Dobrým příkladem jsou blány  Evans J1™ a REMO Suede™. Jsou s oblibou používané v jazzu.

Tomy – hrací (vrchní) blány

Rozděleny do 5 kategorií, přičemž v blány v každé kategorii jsou si zvukově podobné a mohou být vzájemně zaměněny s velmi podobným výsledným zvukem. Například REMO Ambasador coated zní velmi podobně jako Evan's G1 nebo Aquarian Satin Texture coated. Avšak mezi jednotlivými kategoriemi jsou větší zvukové rozdíly.

Kategorie 1
Citlivé, dobrá odezva paličky, otevřený zvuk s dobrým sustainem a rezonancí. Jednovrstvé netlumené středně tlusté blány jako:

 1. - REMO Ambassador™ - klasický otevřený zvuk
 2. - REMO Renaissance™ - trochu více presence než Ambassador™
 3. - REMO FiberSkyn™ FA – vřelejší než výše uvedené
 4. - Aquarian Satin Finish™ - klasický otevřený zvuk
 5. - Aquarian Classic Clear Series™ - jasnější než výše uvedené
 6. - Evans G1™ series - klasický otevřený zvuk

Kategorie 2
Měkčí a plnější zvuk ve srovnání s jednovrstvými blánami, přeznění méně převládá nad počátečním atakem, pocit při odskoku paličky a sustainu je lehce snížen. Zvuk je podobný jako když umístíme na blánu tlumící mezikruží. V porovnání s další kategorií dvojvrstvých tlumených nebo tlustých blan, pomůžou zakulatit nebo „zahřát“ tón, ovšem stále si drží dozvuk s minimem vysokých přeznění. Tato kategorie obsahuje blány jako:

 1. - REMO Emperor™ (2x 7mil) * 7tisícin palce
 2. - REMO PowerStroke 3™ - pocit jednovrstvé blány – minimální přeznění
 3. - REMO FiberSkyn™ F1 – vřelý a otevřený zvuk – minimální přeznění
 4. - Evans G2™ - lehce tlumenější než Evans G1™, otevřený zvuk při vyšším ladění
 5. - Aquarian Studio-X Series™ - vřelé přeznění, pocit jednovrstvé blány
 6. - Aquarian Double Thin™ - lehce citlivější a otevřenější než Response 2™
 7. - Aquarian Response 2™ - oříznutý dozvuk, silný atak

Kategorie 3
Tlumené blány vhodné pro "heavy" hraní. Tato kategorie je víceméně omezená. Jsou to blány ve stylu kategorie 2, kde je pro temnější tón přilepena část blány k sobě jako u REMO PinStripe™ nebo je použita silnější fólie, jako je tomu třeba u Aquarian Performance II™. Tato kategorie také zahrnuje téměř všechny typy s "Power dot". Produkují velmi krátký počáteční atak s velmi krátkým dozvukem a minimalizováním výšek zvýrazní basy.

 1. - REMO PinStripe™ - Excelentní pro klasický tlustý hluboký tón
 2. - Aquarian Response 2™ – (ano spojuje obě kategorie) oříznutý dozvuk, silný atak
 3. - REMO Control Sound™ - tlustý atak a velká odolnost proti opotřebení s vysokým přezněním
 4. - Aquarian Signature Carmine Appice – silný atak, vřelý základní tón

Kategorie 4
Velmi suché tlumené blány. V této kategorii není moc velká konkurence. Tyto blány postrádají samy o sobě jakékoliv přeznění, produkují temný zvuk a napomáhají tak hloubce zvuku, atak je velmi soustředěný. Klasický zvuk 70. let.

 1. - Evan’s Hydraulic Glass™ - klasická dvojvrstvá olejem plněná blána
 2. - REMO PowerStroke 4™ - jako REMO Emperor™ se spodním tlumícím prstencem

Kategorie 5
slabé jednoduché netlumené blány. Jsou vhodné pro lehké údery - symfonické použití nebo jazzové hraní, kde pocit a citlivost jsou vždy nejdůležitější.

 1. - REMO Diplomat™ - velmi rezonující, citlivá blána
 2. - Evan’s Strata 1000™ - vřelá blána simulující pocit a tón přírodní kožené blány
 3. - Aquarian Hi-Frequency™ – ještě více než výše uvedené, jazzový favorit
 4. - Aquarian American Vintage Series™ - v provedeni “thin” simuluje přírodní kožené blány.

Tomy – rezonanční (spodní) blány

Pro poznámku, můžete použít jakýkoliv typ blány, ale většinou se používá jednovrstvá blána. Nicméně v následujícím budou vysvětleny některá pravidla a poučky pro nejrozšířenější blány.

Tenké rezonanční blány:
Vyzdvihují vyšší přeznění, ostrost  bubnu a pokud je silnější nebo dvojvrstvé blány (kategorie 2, 3 nebo 4)  ubere, můžou je dodat zpět. Jsou snadněji rozvibrovatelné, ale nedodají bubnu delší dozvuk nebo vřelost (basy). Je to z důvodu jejich menší hmotnosti, která blánu dříve zastaví v pohybu. Pokud tedy chcete jasný atak a méně basového dozvuku, jsou pro vás dobrou volbou.

 1. - REMO Diplomat™
 2. - FiberSkyn 3 FT/FD™
 3. - Aquarian Hi-Frequency™
 4. - Evan’s Genera Resonant™
 5. - Evans Glass Resonant™

Středně silné blány:
Budou mít méně vysokého dozvuku než tenčí blány z první kategorie. Jsou silnější a proto zůstanou trochu déle v pohybu a přidají zvuku hloubky. Jen pro připomínku, pískované blány jsou ještě tlustší (záleží na výrobci a typu pískování) a mohou tedy ještě zvýraznit basy, zatímco výšky zůstanou pod kontrolou. Také můžete pro výraznější basy použít blány ze série ebony, které jsou svými vlastnosti někde mezi čirými a pískovanými blánami. Jsou ideální, pokud chcete dobrý skvělý a také ještě hluboké basy.

 1. - REMO Ambassador™
 2. - REMO Ambassador™ Ebony
 3. - REMO FiberSkyn™ FA
 4. - Aquarian Classic Clear™
 5. - Aquarian Satin Finish™
 6. - Evans G1™

Velmi tlumené nebo dvojvrstvé blány:
můžou pomoci zakulatit tón při zachování sustainu bez vysokého přeznění. Pokud je použijeme ve spojení úderná blány z 1. nebo 2. kategorie, přidají na vřelosti minimalizováním vysokého přeznění. Vytváří velmi vřelý tón s kulatým basovým atakem podobně jako při použití nějakého tlumítka na údernou blánu. Tato kategorie zahrnuje blány jako:

 1. - REMO Emperor™ (2x 7mil) – celkově vřelý zvuk, méně vysokého přeznění
 2. - REMO PowerStroke3™ - ještě více minimalizované přeznění
 3. - REMO FiberSkyn™ F1 – vřelý a otevřený zvuk – minimum přeznění
 4. - Evans G2™ - to samé jako REMO Emperor™
 5. - Aquarian Studio-X Series™ - vřelé přeznění, delší rezonance než výše uvedené
 6. - Aquarian Double Thin™ - to samé jako REMO Emperor™
 7. - Aquarian Response 2™ - oříznutý vřelý dozvuk se silným atakem

Tomy - vybrané kombinace

Úderná blána z kategorie 1 do páru se středně těžkou jednovrstvou rezonanční blánou stejného typu.
Velmi rezonující, pokud použijeme čirou údernou blánu, může být vysoké zvonění velmi výrazné. Zvuk bude vřelejší pokud použijeme pískovanou verzi, velmi dobrý sustain, vynikající odezva paličky. Pískovaná s čirou na spodní straně vytváří vřelý atak s jasným přezněním. To je zvuk, který používá velké množství bubeníků v jazzu, country a lehčím rocku. Zvonění se dá lehce kontrolovat laděním. Populární studiová varianta. Pískování vytváří pěkné sykavé údery paličky, zatímco u čiré blány převládá středový atak. Příkladem jsou:

 1. - REMO Ambassador™
 2. - Aquarian Satin Finish™
 3. - EVANS G1™

Úderná blána z kategorie 2 do páru s tenkou jednovrstvou rezonanční blánou.
Rezonující ale oříznuté. Počáteční atak u pískované verze není tak ostrý jako u čiré. Ve zvuku je přítomné vysoké zvonění, celkový sustainu je kratší než při použití středně těžké rezonanční blány. Dobrá odezva paličky. populární volba pro nahrávání, kde chcete trochu oříznutější a méně otevřený zvuk, ale ne úplně suchý. Velice dobře funguje pro snímání mikrofony na blízko. Pro mírně vřelejší zvuk a více rezonance použijte středně těžké pískované nebo ebony blány. Příklady jsou:

 1. - REMO PowerStroke3 s REMO Diplomat™ - pro více basové rezonance použijte Ambassador™
 2. - REMO FiberSkyn™ FA s REMO Diplomat™
 3. - REMO Emperor™ s REMO Diplomat™
 4. - Aquarian Studio X™ s Aquarian Hi-Frequency – velmi vřelý zvuk s výškovým přezněním
 5. - Evans G2™ s EVANS Genera Resonant Clear™

Úderná blána 3. kategorie v páru se středně silnou rezonanční blánou.
Oříznutý počáteční atak paličky, hluboký tlustý zvuk, při obou čirých blánách má tón ostrou hranu. Sustain je v basech je velmi markantní a hluboký pokud ladíme velmi nízko. Tradiční hluboký tlustý zvuk. Odezva paličky je ovlivněna menším odrazem. Populární nahrávací volba, pokud chcete velmi oříznutý tlumený téměř suchý zvuk. Funguje výborně pro snímání na blízko a tam, kde usilujete o úderný nebo srozumitelný zvuk. Tak jako všude, pokud chcete ještě vřelejší a basovější zvuk, použijte pískované nebo ebony verze rezonančních blan. Příkladem jsou:

 1. - REMO PinStripe™ s REMO Ambassador™ nebo Suede™
 2. - REMO Control Sound™ s REMO Ambassador™ nebo Suede™
 3. - Aquarian Performance II™ s Aquarian Classic Clear™

Ladění

Tato ladící procedura funguje na všech bubnech - tomech, malém i velkém bubnu. Vrchní blánu nazýváme úderná a spodní rezonanční. Když už jednou víte možnosti a rozsah ladění bubnu, nemusíte pokaždé sundávat obě blány. Tento postup je určen právě pro zjištění možností a ladícího rozsahu jednotlivých vašich bubnů.

1.) Sundejte obě blány, prověřte/proklepejte buben jestli něco nechrastí nebo nebzučí a případně to napravte (hlavně mohou být povolené šrouby držící zevnitř mušle, pravděpodobně budou chrastit nebo cvakat volné závitové vložky v mušlích, což samo  sebou zmizí při našroubování ladících šroubů, pokud ne, je nutné je odmontovat od korpusu a uvnitř eliminovat kontakt kov na kov např. vycpáním vatou).

2.) Postavte buben na pohltivý povrch jako je koberec, deka, matrace, karimatka, atd. Hrací stranou dolů, rezonanční směrem k sobě.

3.) Nasaďte rezonanční blánu, ráfek a ladící šrouby na pár otáček.

4.) Utáhněte všechny šrouby až do polohy, kdy mají kontakt s podložkou nebo ráfkem. Až máte všechny šrouby takhle dotaženy, povolte je zpět o 1/4 otáčky.

5.) Použijte 2 ladící klíče proti sobě, pokud máte jen jeden, postupujte v ladění ve tvaru „hvězdy“. Postupně utahujte dokola po půlotáčce až bude mít na každém šroubu 2 celé otáčky. Výsledná tón zatím není důležitý.

6.) Zvedněte buben pár cm do vzduchu, jednou udeřte na blánu a poslouchejte jestli je zvuk čistý nebo zkreslený. Pokud není zvuk čistý utáhneme každý šroub o ¼ otáčky. Opakujeme dokud je zvuk čistý. nemějte obavy napnout blánu mnohem více než je normální výška při hraní, to aby buben zněl čistě, je pro pokračování v procesu ladění nezbytné.

7.) Položte buben zpět na koberec stranou kterou ladíte k sobě nahoru.

8.) Poklepejte lehce ladícím klíčem asi 4 cm od okraje blány u každého ladícího šroubu (mě se teda nedaří dostat úderem ladícího klíče žádný pořádný vyrovnaný zvuk, proto používám normálně paličku, což ovšem kvůli neustálému přehazování značně zdržuje L). Je důležité klepat vždy stejnou silou a do stejného místa (stejně daleko od okraje blány). Poslouchejte rezonanci poklepu. Uslyšíte několik tónů. Musíte se zaměřit na jeden prvek nebo frekvenční pásmo. Pamatujte na stejnou sílu a místo úderu od ladícího šroubu. Nyní kroutíme ladícími šrouby až je u všech slyšet rezonance se stejnou výškou tónu. Pořadí není nijak zvláště důležité. NIKDY NEPODLAĎUJTE, VŽDY LAĎTE NAHORU, pokud je ladící šroub příliš utažený, podlaďte pod požadovanou výšku tónu a pak znovu utahujte.

9.) Ujistěte se, že je blána usazena nebo že popraskalo lepidlo, kterým je fólie vlepená do límce blány, lehce zatlačte dlaní přesně ve středu blány a prohněte tak blánu asi o 1,5 cm.

10.) S bubnem zvednutým od země nebo uchyceným na stojan musíme najít bod, kde blána již nerezonuje a kde bzučí. po ¼ otáčkách povolujeme a po každé „kolečku“ udeříme na blánu. Pak každý šroub utáhneme o 1/8 otáčky tak, aby se po úderu ozval čistý nezkreslený tón.

11.) Nyní jako v bodu č. 8 doladíme všechny šrouby na stejnou výšku.

12.) Obraťte buben na koberci údernou stranou nahoru a nasaďte blánu, ráfek a ladící šrouby.

13.) Opakujte výše uvedené kroky 4 až 11 pro údernou blánu. po skončení pokračujte dle následující kapitoly „jemné doladění“.

Jemné doladění

Zde je jak doladit buben. První krok celého konceptu je fakt, že všechno co slyšíte je hodně ovlivněno prostředím – viz kapitola „Akustika“. Je velmi pravděpodobné, že buben bude znít v různé míře lépe nebo hůře, pokud je prostor v kterém ladíte plný akustických problémů. Nicméně níže popsaný princip platí pro akusticky vyrovnaný prostor, což je velmi vzácný případ.

Poznámka: Pokud máte dostatek času, nechte buben na pár hodin, případně přes noc „odstát“, čímž se blána na bubnu stabilizuje. Není to nezbytně nutné, ale v mnoha případech to pomůže a ladění jde pak snadněji.

1.) Pracujeme rezonanční stranou k sobě s bubnem na stojanu nebo ho držíme za ráfek. Jednou udeřte na blánu a poslouchejte, jestli máte hluboký dlouhý čistý tón. Pokud ano, přejděte dále do bodu č. 2. Pokud ne, po velmi malých krocích utáhněte postupně všechny ladící šrouby, ne více než o 1/16 otáčky. Klíčové je zde nespěchat. Poté proťukejte dokola všechny ladící šrouby a srovnejte jejich výšku ladění, jak bylo popsáno v bodu č. 8 a pak pro kontrolu udeřte do středu blány. Dolaďujte tak dlouho, dokud neslyšíte nízký dlouhý tón. V tomto bodě STOP.

2.) Převraťte buben údernou stranou k sobě. Jednou udeřte a poslouchejte zda pořád máte nízký dlouhý čistý tón. Pokud ano, můžete přejít do bodu č. 3. Pokud ne, tak jako v předcházejícím bodě, utáhněte o velmi malý krok všechny ladící šrouby. Poté opět proťukejte dokola všechny ladící šrouby a srovnejte jejich výšku ladění, jak bylo popsáno v bodu č. 8 a pak udeřte do středu blány. Dolaďujte tak dlouho, dokud neslyšíte nízký dlouhý tón. V tomto bodě STOP.

3.) Nehledě na to jestli se vám zvuk líbí, je to nejnižší ladění kterého je daný buben schopný. Poznámka: Pokud jste již několikrát zvedali ladění a tón je pořád zkreslený, je buď špatná blána, hrana korpusu, vlastní korpus, chrastí mušle nebo není blána správně usazená. Předtím než se rozhodnete vyměnit blánu, doporučuju nechat blány natáhnutou na bubnu 24 hodin a pak ladění zopakovat. Zjistil sem, že přes noc mnoho problému může zmizet. Nevím proč. Pokud nemůžete čekat, vyzkoušejte jinou blánu nebo vyzkoušejte ladění zvednout.

4.) Nyní je čas k procházení skrze „zóny“ a dostat z bubnu maximum. Zaměříme se na údernou blánu a utahujeme v malých krocích, nikdy ne více než o 1/16 otáčky. Znovu podotýkám, že otáčení ve velmi malých intervalech je pro popisovaný koncept velmi důležitý. Mezi každým otočením ladícího šroubu udeřte na blánu. Po každé celé otáčce zastavte a zkontrolujte jestli je blána u všech ladících šroubů stále na stejném tónu.

Co očekávat:
Postupně se budete dostávat přes fáze, kdy buben zní dobře, po dalším postupném utahování šroubů začne znít špatně (začne se tzv. zavírat) a dalším kroucením se opět zvuk tzv. otevře. Většinou najdete 2 zóny s dobrým zvukem, dále už většinou úderná blána bude totálně mrtvá a zvuk začne obsahovat nepříjemné zvonění. Výšku tónu můžete pořád zvedat, ovšem buben už bude hrát živě. V tomto bodě jste už zašli v utahování úderné blány moc daleko, podlaďte o ¼ nebo ½ otáčky do bodu kdy buben zní opět živě (dobře).

5.) Pokud chcete vyšší tón, než jste takto dosáhli, utáhněte a rezonanční blánu na každém šroubu o 1/8 až ¼ otáčky. Opět udeřte na buben po každém otočení ladícího šroubu a po celé kompletní otáčce se ujistěte, zad-li je blána rovnoměrně vyladěná. Až se dostanete do bodu, kdy buben ztratí život a chcete zvýšit ladění, začněte přitahovat údernou blánu o 1-2 kroky.

Co očekávat:
pokud budete ladit tímto stylem, narazíte na fáze, kdy se po úderu bude snižovat výška tónu. Někdo tento zvuk má rádi a zde s laděním končí. Když budete dále utahovat, dostanete se do bodu, kdy fáze nejsou posunuty a Dopplerův efekt skončí a buben bude zvukově rovný a otevřený. To je bod, kdy jsou naladěny na stejnou nebo velmi podobnou výšku tónu.

6.) Za tímto bodem zní buben opět mrtvě a pro zvýšení ladění bubnu musíte přitahovat blánu v krocích 1/16, 1/8 nebo 1/4 otáčky na opačné straně bubnu, tím se bude celý proces opakovat.

Rychlé tipy

 • - Můžete použít tlumící udělátka jako je “moon gel”. Moon Gel je účinný a ořízne nechtěné přeznění a zkrátí dozvuk. Jednoduše dejte na blánu takové množství gelu, aby se vám líbil výsledný zvuk. (vřele doporučuji)
 • - Můžete také použít tlumící mezikruží, buď koupené nebo vyrobené ze staré blány. efekt je podobný jako při použití moon gelu.
 • - Pokud nechcete používat tato udělátka, můžete lehce přitáhnout nebo povolit jednu blánu nebo jednu blánu povolit a druhou utáhnout, tak aby vznikl posun fází a buben se tzv. „zavřel“, čím větší fázový posun, tím větší utlumení zvuku bubnu.
 • - Lidé často pro dosažení podobného efektu povolují jeden ladící šroub. Ovšem mě se osvědčilo raději utáhnout/povolit o určité množství rovnoměrně celou blánu. Tímto způsobem nehrozí zničení blány.
 • - Naladění rezonanční blány na její nejspodnější tón a její další lehké podladění vede k „tlustému“, temnému zvuku. Údernou blánu pak použijeme k úpravě výšky tónu. Pamatujte ale, že tento typ ladění je trochu omezený.
 • - Pro větší pecku nebo atak nalaďte rezonanční blánu o něco výš než údernou.
 • - Pro „otevřený“ zvuk by měla být výška ladění obou blan stejná. Nejlépe s použitím čirých blan.

Použití fénu – Ve starší verzi této bible jsem použití fénu propagoval k snadnějšímu usazení blány na hraně korpusu. Tento proces byl popsán jako zahřívání okraje blány ze vzdálenosti asi 5 cm, celkově 3 x dokola rychlostí přibližně jedné otáčky za 10 s pro 12“ buben.

Moje pozdější snaha prokázat jestli to zaručeně funguje nebo ne ve mně vyvolala smíšené pocity, hlavně s vědomím, že Mylar® je velmi teplotně stálý, což je vlastnost, proč je používám. Pokud změříte teplotu vyvinutou normálním fénem s výkonem 1600 Wattů, dosahuje hodnoty někde mezi 75 a 80°C. Předmětem bylo jednoduše zahřát fólii, aby si snadněji sedla na hranu korpusu. Na 3 blánách, které sem testoval - REMO Emperor (2 vrstvy po 7mil), REMO Hazy Diplomat (podle starého značení Diplomat Snare Side Head) a Aquarian Classic Clear - nebylo poznat větší tvárnost. Jinými slovy zde nenastala očividná změna v ohebnosti fólie blány. Někdo by mohl díky vlastnostem Mylaru chtít k ovlivnění fólie vyzkoušet průmyslovou horkovzdušnou pistoli, které snadno přesáhne 140°C potřebných k jejímu změknutí. ZÁSADNĚ POUŽITÍ TAKOVÉHO ZAŘÍZENÍ NEDOPORUČUJI. MŮŽE POŠKODIT KORPUS, POVRCH NEBO BLÁNU, NE-LI VYVOLAT NĚJAKÉ DALŠÍ POŠKOZENÍ.

Je tu názor, že bubeníci, kteří používají normální fén jen ztrácejí čas, protože jak bylo ukázáno experimentem, fén nevyvine takovou teplotu, aby to fólii nějak ovlivnilo, což připouštím se jeví jako pravda. Ovšem jiní (jako např. Bab Gatzen předvádějící na jeho videu z roku 1993 Drum Tuning: Sound and Design) cítí, že to může pomoci blánu usadit rychleji. Mohu pouze uzavřít, že navzdory pokusu který jsem udělal, také cítím u tlustých blan je rozdíl v sednutí znatelný. Mohu jen doporučit to vyzkoušet s normálním fénem (NE S PRŮMYSLOVOU HORKOVZDUŠNOU PISTOLÍ) a zjistit, zda to k usazení blány opravdu pomůže.


Ladičky na bicí

Jsou to všeobecně zařízení měřící napětí blány nebo odpor ladících šroubů a mají svoje využití. Ovšem nejlepší zařízení na trhu máte obou stranách vaší hlavy, vaše uši. Jen nemají žádný měřítko ani číselník. Jen málokteré z těch nejlepších bicích souprav na trhu mají ladící šrouby konstruovány tak, aby sami o sobě kladly při utahování vždy stejný odpor. Takže je jasné, že tření uvnitř každé "mušle" ovlivní nebo zcela zblbne zařízení měřící moment (momentové klíče nebo šroubováky měřící výsledný moment jako součet vnitřního tření ladícího šroubu a protitahu ráfku/blány). Když zvážíte, že fólie není vždy přesně stejné tloušťky od hrany ke hraně, zařízení, která měří napětí blány můžou být zblblé rozdílnou tloušťkou blány. Pokud máte uloženy hodnoty, nabízí snadnější možnost opakovaného ladění stejného typu blány na oblíbený zvuk. Pokud strávíte hodně času laděním podle ucha, tak víte, že není neobvyklé mít pár ladících šroubů v porovnání s ostatními o mnoho volnějších. Pamatujte, že jde o výšku ladění u každého šroubu a ne o vyváženost napětí blány nebo odporu šroubu.

Takže k čemu se tyhle mašinky hodí? Zařízení může o pár minut zkrátit dobu ladění. Pokud vaše použité blány, ráfky a hrany vyžadují usazení počátečním vysokým napnutím blány, tak pro tento účel nelze těchto ladiček použít. Usazení je třeba provést ručně, poté podladit a pak je teprve možno použít ladičku. Bez tohoto „ručního“ procesu se může stát, že se bude blána delší dobu rozlaďovat. K nalezení vhodného nastavení stejně budete muset projít procesem ladění „na ucho“ a teprve potom použít ladičku a zaznamenat si naměřené hodnoty. Když budete měnit blány, usadíte blánu, podladíte, nasadíte ladičku a rychle dostanete slušné ladění. Pak můžete doladit aby na každém šroubu byla stejná výška tónu.

Co se týče zařízení "Drum Dial", tak i přes moji napsanou radu vám dám malý návod, protože to může pomoci pochopi co očekávat. ALE NESPOLÉHEJTE SE JEN NA TUTO LADIČKU – NAUČTE SE POSLOUCTA CO SLYŠÍTE! Pokud chcete pěkný otevřený zvuk vyzkoušejte toto nastavení pro ladičku Drum Dial. Na floortomu začněte na hodnotě 75, u tomů na 80 nebo 85 a údernou blánu na malém bubnu na 90. Začněte se spodníma blánama laděnýma stejně jako hrací. Možná bude nutné pohnout laděním v 1 nebo 2 krocích nahoru nebo dolů, to záleží na vašich bubnech. Ale vždy stejné nastavení pro hrací i rezonanční blánu. Na bubínku je také důležité napnutí struníku. Když budete potřebovat zvýšit ladění bubínku, raději utáhněte spodní blánu, než si udělat z hrací blány tvrdé „prkno“.

Co očekávat? – pokaždé když měníte značku/model blány, buben nebo výrobce změní technologii výroby, budete muset naladit podle ucha a poté si svoje naladění změřit a zapsat. Takže nakonec skončíte s plnou knihou různých nastavení.