BUBNY - MATERIÁLY A KONSTRUKCE....

Informací není nikdy dostatek a proto mi dovolte, abychom se znovu podívali na to, co považujeme za srdce i duši každé bicí soupravy - bubnový korpus. Jak známo jest, korpus je hlavní součástí každého bubnu. Je to prostor, kde se ihned po úderu paličkou do blány začíná vytvářet zvuk. Zvuk se vytváří ve válcovitém tělese a je poměrně jedno, jestli je vyroben z jednotlivých, k sobě slepených dýh nebo z kovového materiálu, či odlévaný. Všechny vlastnosti materiálů se do jeho výsledného zvuku promítají a výrazně jej ovlivňují. Pojďme se úvodem podívat na zvukové vlastnosti materiálů, které jsou běžně k výrobě korpusů používány a jak lze popsat jejich výsledné akustické vlastnosti. 

Více na odkazu níže: