Struník - instalace

 1. Neumisťujte struník přesně doprostřed blány, ale trochu blíž straně, kde je struník upevněn napevno, tak aby byl vycentrován až po utažení páčky, tedy přiblížení bláně.
 2. Při připevňování provázků nebo pásků dejte pozor, aby byl struník kolmo k ráfku a nešel po zapnutí páčky šikmo.
 3. Zapněte napínací páčku a vyšroubujte struník až tak, že už neslyšíte struny. Popotáhněte trochu provázky nebo pásky tak, aby se struník lehce dotýkal blány, struník vycentrujte a zafixujte.
 4. Se zapnutým struněním postupně utahujte až se dostanete na bod, kdy strunění bzučí a cítíte, že jde s bubnem pěkně dohromady. Pokud přitáhnete struník více, bude zvuk artikulovanější. I velmi malé pootočení udělá velkou změnu. Zkoušíme tak po 1/16 otáčky. Pokud máte nastavovací šrouby po obou stranách, utahujeme/povolujeme stejnoměrně, to je velmi důležité.
 5. Experimentujte; v jednom bodě procesu ladění najednou uslyšíte ten spodek nebo ucítíte, jak vám nadskočí žaludek a to může být to co hledáte. Struník nepřetahujte, nestane se pak už nic než to, že se tón bude víc a víc dusit a bude se  zhoršovat reakce paličky.
 6. I malá změna utažení má za následek oživení nebo umrtvení zvuku nebo přeznění. viz další kapitola "Struník - zvuk a 5 poloh".

Malý buben - hledání a řešení problémů

Buben během hraní nepravidelně chrastí.
Zkontrolujte není-li někde povolený šroub. Sundejte blány a poklepejte na korpus rukou nebo tupým koncem paličky. Pokud to bzučí v mušlích, musíte ty problematické odizolovat, v prvním kroku vyzkoušejte jestli postačí vložku se závitem utlumit třeba kouskem vaty. Můžete také vyzkoušet podložení mušlí tenkou gumou, ale pozor aby mušle pak nebyly moc daleko od korpusu, šrouby musí projít volně skrz ráfek a je třeba to udělat na všech mušlích ne jen na těch problematických. Pokud korpus bez blan nijak nebzučí ani nechrastí, chyba je v blánách, buď už jsou staré a jsou zralé na výměnu nebo byly špatně usazeny. Řešením je tedy blány buď vyměnit nebo je více napnout a nechat znovu usadit.

Jak zkontrolovat strunění:
Položte struník na rovnou podložku, volně nenapnutý. Koukněte jak jsou jednotlivé struny uspořádané, hlavně jestli krajní struny nejsou jinak napjaté nebo pokroucené (to se může stát i u nového strunění). Pokud máte nějaké pochybnosti kupte struník nový, jinak se "bzučení" a "prásk" malého bubnu bude dát těžko kontrolovat. Zkontrolujte také jestli jsou struny na plechy rovnoměrně připájeny a jestli jsou bez ostrých výčnělků nebo hrudek cínu. Nerovnosti můžeme zapilovat, ale ne moc, aby se struny po napnutí nevytrhaly z uložení.

Jak definovat, že blána už je příliš stará na další používání?
Vedle klasických prasklin (klasicky na styčné hraně rezonanční blány malého bubnu) se podívejte ještě na místa, kde se plechy struníku dotýkají blány, často tu bývají maličké dírky nebo mléčně zbarvené otlaky. Ujistěte se jestli není blána zdeformovaná nebo má tvar "lavoru" nebo jestli nebyla příliš přepnutá (a tak ztratila pružnost). Pokud objevíte nějakou tuto závadu blánu vyměňte.

Jak prověřit ráfky?
Položte je na kuchyňskou linku nebo jiný velmi rovný povrch (ne na sklo nebo plast - ty nejsou nikdy rovné) a podívejte se jestli leží celou plochou na podložce. Pokud je ráfek lisovaný, třikrát ohýbaný zatlačte na něj a bude buď pevně sedět nebo se prohýbat/pružit. Pokud je ráfek lisovaný nebo dřevěný museli byste ho hodně zatížit, aby se pohnul a tím riskujete je prasknutí. Jediné řešení, krom toho že se tím naučíte žít, je výměna. ještě překontrolujte kulatost/šišatost ráfku. Nakreslete kříž a udělejte na něm podle ráfku značky, pak jednoduše ráfkem pootočte o 90o a pokud značky nesedí ráfek není kulatý.


Struník - zvuk a 5 poloh

Začneme u povoleného struníku, postupně velmi pomalu utahujeme šroub napínacího mechanismu struníku a posloucháme výsledný zvuk při úderu paličkou na hrací blánu - tak nejlépe poznáme jak struník ovlivňuje zvuk malého bubnu, to lze rozdělil do 5 poloh:

 1. První náznak "chrastění", zvuk je rozbředlý a neuspořádaný
 2. Méně "chrastění", suchý zvuk trochu jako přetažený
 3. Začíná dostávat vřelost a struny pěknej "plesk"
 4. Stává se artikulovanější a vřelost postupně odchází
 5. Nesmyslné stádium, extrémní utažení, zadušený zvuk bez charakteru, při nízké hlasitosti téměř žádná reakce paličky do 3 palců od okraje blány, už jste zašli moc daleko.

Struník – všeobecná charakteristika

Je důležité mít struník rovný, tak aby i jeho okraje doléhaly na resonanční blánu. Pokud použijete nějakou horší značku struníku nebo struník nějak opravovaný, místo kde jsou struny naletovány k držáku je pak nerovné nebo má ostré výčnělky. Pocit ze hry při použití tenké blány pak není uspokojivý a horší stav samotného struníku může také způsobit předčasné zničení blány. Zde přicházejí na řadu tzv. "Heavy Weight“ blány, ale můžete použít Aquarian Hi-Performance series, které díky své unikátní konstrukci tomuto poškození zabrání (zespod blány jsou v místech dotyku struníkových plechů nalepeny speciální nezničitelné „fleky“), přitom dává blána odezvu jako medium weight bubínková rezonační blána.

 1. - Měli bychom brát v potaz - počet strun, jejich délku a materiál. Pokud budeme struník měnit, musíme se ujistit o jeho správné délce a způsobu přichycení na napínací mechanismus (šňůrky/pásky).
 2. - Uhlíková ocel je mnohem jasnější než nerezová lanka, pravá střívka nebo jejich umělé náhražky.
 3. - Méně vinutí/stáčení drátku/struny znamená méně hlasitosti, ale více artikulace (např. pro lankové struníky).
 4. - Širší struník bude hlasitější a potenciálně až tak citlivý, že nebudete schopni kontrolovat jeho vibrace. Takže když zakoupíte nějaký široký a budete ho chtít hodně našponovat pro eliminaci bzučení/ruchů, tak se nakonec vrátíte k tomu původnímu.
 5. - Struník s velkou plochou spřažený s druhým menším uvnitř, bude mít tučnější/mokřejší zvuk.
 6. - Pokud udeříte na buben, je zde bod od kterého se hlasitost bubnu už nezvýší a buben pak zní jakoby s menším práskem než při střední hlasitosti. To je způsobeno tím, že slyšíte více "tom-tom" nebo "timbales" barvu zvuku, protože udeříte pouze do hrací blány.
 7. - Struníková strana je pouze ta buzená a bude se vychylovat jen tak, jak silně udeříte. Takže výměnou struníku můžete, ale také nemusíte získat větší hlasitost nebo „prásk“, záleží to na tom jak udeříte.
 8. - K dosažení vřelejšího zvuku s menším vlivem struníku zredukujte počet ocelových strun na 10 nebo vyzkoušejte nerezová lanka nebo nekovové materiály.