Aplikace rudimentů od George Kolliase

Co jsou to rudimenty (český ekvivalent by asi byl „rukoklady“) asi všichni víme (a pokud ne, zjistíme to zde), že?

Ale k čemu nám vlastně jsou dobré?

Studie invertovaného paradidlu od George Kolliase

Na úvod si objasněme, co je to invertovaný paradidl. Jde vlastně o posun základního paradidlu (PLPPLPLL) o tři údery vpřed. Pokud tedy tři poslední údery ze základního paradidlu (PLL) přesuneme na začátek, získáme to, čemu se běžně říká invertovaný paradidl: PLLPLPPL.

Chytré hlavy jistě napadlo, že takovýchto přesunů bychom v paradidlu mohli udělat daleko více. Nebo pokud máme být konkrétní, bude jich osm:

 

  1. PLPPLPLL (základní podoba)
  2. LPPLPLLP (invertovaný paradidl od levé ruky)
  3. PPLPLLPL
  4. PLPLLPLP
  5. LPLLPLPP (základní podoba od levé ruky)
  6. PLLPLPPL (invertoavný paradidl)
  7. LLPLPPLP (to samé, co obměna č. 3 ale od levé ruky)
  8. LPLPPLPL (to samé, co obměna č. 4 ale od levé ruky)

Pokud u každé z těchto obměn budeme akcentovat čtvrťové doby (považujme každý úder za šestnáctinu), získáme tak osm rudimentů z původního jednoho.

Ty ještě chytřejší hlavy teď jistě napadlo, že toto by šlo provést u úplně každého rudimentu (např. u střídavých úderů je to jen jedna obměna: střídavé údery od levé ruky). No není ten svět bubnování nádherně nekonečný? :)

Ale zpět ke studii George Kolliase. K ní podotknu poslední věc, že ji nestačí tupě profrčet a přehrát si na 3-4 různá tempa každé cvičeníčko. Považujte to hlavně za inspiraci a ukázku toho, že podobně obsáhlou studii můžete provézt s uplně jakýmkoliv rudimentem a tím si obohatit svůj hráčský repertoár.

Zde jest tedy kompletní studie – pouze v anglickém jazyce. Pokud by byl enormní zájem, přeložím ji.

Obrázky v odkazech jsou aktivní - stáhnout

strana_1 strana_2 strana_3

strana_4 strana_5 strana_6

strana_7 strana_8
George Kollias