ANKETNÍ SERIÁL Sféry bubeníků
úvod

Bohdan Karásek     Rád bych vám představil náš anketní seriál, projekt, který vznikl z přirozené potřeby komunikovat o tom, jak se co dělá v bubenické branži, a čerpat přitom podněty od těch, kteří už zde díky své zběhlosti dosáhli viditelných výsledků. Jak napovídá název, anketa bude na pokračování. Bubenických témat je mnoho, proto jsem se rozhodl ponechat každému vlastní prostor a zároveň tak koneckonců i dávkovat energii respondentů i čtenářů.

     V jistých nepravidelných intervalech se tu tedy budeme setkávat s jednotlivými díly seriálu, z nichž každý bude věnován nějakému problému. Ve volbě otázek nebudeme postupovat nějak systematicky či kontinuálně, naopak, byl bych rád, kdyby se řadily volně a stále pestře napříč celým spektrem tématiky, ať už se bude jednat o techniku hry, bubenické vybavení, muzikantské názory či podobně. 

     Ve snaze plně pokrýt co nejširší škálu hudebních stylů, a tedy možných přístupů k bubnování jsem oslovil řádku bubeníků, ale výsledný výběr je pochopitelně omezený. Nejen tím, nakolik byla moje poptávka vyslyšena, ale především tím, nakolik byla omezená již sama o sobě. Návrhy padaly z více hlav, bavili jsme se o tom na Sféře, na některé své kolegy pak odkázali i sami oslovení. Každopádně je třeba zdůraznit, že jakékoli „nominace“ takového typu s sebou vždy zákonitě nesou jistou nespravedlivou výlučnost a nemůže se tedy jednat o žádnou reprezentaci toho jedině nejlepšího, co se v České (neřku-li Slovenské) republice odehrává za bicí soupravou. Je dost možné, že ten úplně nejlepší bubeník do naší ankety ani nebyl osloven... 

     Přesto věřím, že výčet osobností, s nimiž se odteď budeme občasně setkávat, je schopen mnohé navnadit a celkový obraz, vzniklý z jejich výpovědí, bude přinášet kýžený obsah. Seriál potrvá tak dlouho, jak dlouho se vydržíme ptát a naši bubeníci odpovídat, a přitom se samozřejmě může mnohé měnit. Některé respondenty časem poztrácíme, jiné můžeme přijmout za pochodu. Aktuální seznam těch, kdo přijali naši výzvu a zatím nevzali zpět, vzápětí přikládám, doufaje, že nám náš anketní materiál bude přinášet zábavu i poučení.

Kostka