Velký buben

Velký buben - hrací blána:
Materiály, povrchy a konstrukce blan jsou popsány již v kapitole "Tomy – hrací blány ". Jsou zde mnohé podobnosti, avšak je tu pár opravdu speciálních blan jako Evan's EQ a Aquarian Regulator series.

Jednovrstvé bez tlumení:
blány na úrovni REMO Ambassador, Ebony series, FiberSkyn 3 FA, Aquarian Classic, Aquarian Signature Series Jack DeJohnette, Evans EQ1, EQ4, atd.

Jednovrstvé s tlumením:
blány na úrovni REMO Ambassador, Ebony series, FiberSkyn 3 FA, Aquarian Classic, Aquarian Signature Series Carmine nebo Vinny Appice, Studio X, Impact I, SuperKick I, Evans EQ1, EQ4, atd.

Dvojvrstvé – s tlumením:
blány na úrovni REMO Pinstripe, Evan's EQ2, EQ3 nebo olejové, Aquarian SuperKick II, Remo Powersonic

Velký buben - rezonanční blána

Jednovrstvé – bez tlumení:
blány na úrovni REMO Ambassador, Ebony series, FiberSkyn 3 FA, Aquarian Classic, Ported Bass Drum Head, Evans EQ1, UNO 58 1000, atd.

jednovrstvé – s tlumením:
blány na úrovni REMO PowerStroke 3, Aquarian Regulator, Evans EQ2, EQ3, atd. Většina z nich je ve variantách s 4-1/2", 5", 7" otvorem nebo bez otvoru.

Velký buben – otvor v přední bláně ANO/NE

 1. - Otvor větší než 7“ je téměř jako nemít přední blánu.
 2. - 7" otvor vytváří pocit jakoby velkého bubnu jenom s hrací blánou, přikrmí atak palice jdoucí přímo do lidí a něco z tónu rezonanční blány. A za další usnadňuje umístění mikrofonu a umožňuje změnu vnitřního tlumení – tedy je-li používáno.
 3. - 4-1/2" nebo 5" otvor nebo 2 takové otvory mimo střed dovolují kontrolu na odskokem palice od blány, rovná se větší rezonanci bubnu,  rezonanční blána má větší vliv na ladění bubnu. S 4-1/2" dírou může být problém do bubnu umístit velký mikrofon (ale dá se to) a měnit vnitřní tlumení.
 4. - Bez díry, velmi rezonantní, vytváří větší odskok palice. Může být pak problém dostat jak "mlask" palice, tak rezonanci bubnu, pokud snímáme jenom jedním mikrofonem. Tlumení zůstává napevno uvnitř bubnu.  Přední/rezonanční blána je pro celkový zvuk velmi dominantní.

Jsou 4 důvody, proč bubeníci chtějí otvor (nebo více) v rezonanční bláně velkého bubnu:

 1. - Vypadá to „cool“.
 2. - Nemají rádi velký odraz palice od blány, což je v případě plné přední blány dáno pouze malým únikem vzduchu (peklo pro ty, co nechávají palici na bláně).
 3. - Potřebují sejmout mikrofonem zvuk bubnu zevnitř.
 4. - Potřebují větší projekci (hlasitost) bez použití mikrofonu (méně basový úder, více středový atak).

Pro ty co mají otvor v rezonanční bláně jen pro parádu – má to samo sebou i akustický vliv, protože odejmutím materiálu z blány zmenšíte dávku basů jdoucího z bubnu.

Určitá dávka basů které slyšíte, vychází z oblasti středu bubnu/blány. Povrch blány funguje podobně jako membrána reproduktoru a pomáhá při pohybu vzduchu. Pamatujte, že výška tónu určená napnutím blány a plochou povrchu v pohybu. Když odeberete velký kus středové části, ztratíte velkou část basů. Přidáním otvoru do blány v žádném případě nepřidá basy jak je tomu může být u reprobeden s tzv. bassreflexem. Tlustší blány mají tendenci zůstat déle v pohybu. Když je povolíte budou kmitat s menší frekvencí, což nám dá nižší frekvence a větší rezonanci. To ovšem platí pokud nepoužijeme žádné vnitřní tlumení nebo cokoliv co urychlí zastavení kmitání blány.

Někteří chtějí mít menší odskok umožněný možností velkého úniku vzduchu, ale také by rádi maximální basy. Pro ty co tedy nechtějí vyměnit basy za odskok je tu řešení udělat více malých otvorů po obvodu blány. Pokud chcete snímat zvuk zevnitř bubnu je pro vás řešení „May mic systém“ (uchycení mikrofonu napevno uvnitř bubnu) nebo se musíte vrátit k velkému otvoru. Je na vás zvážit všechny faktory a vybrat řešení které vám bude vyhovovat.

Je to plocha otvoru, které se počítá. To kde je umístěná ovlivní zvuk jen málo (pokud teda není na úderné straně J). Pokud chcete maximální tón, pak udělejte každý otvor velikosti 1-2” a umístěte je po obvodu blány, ovšem zase ne blíž jak 1” od hrany. Jinými slovy, pro nejlepší tón potřebujete zachovat co největší plochu ve středu blány jak je to jen možné. A znova, není to počet ale celková odstraněná plocha, která má vliv na zvuk. Počet otvorů můžete zvolit jaký chcete, v následujícím příkladu uděláme 2 otvory, tak aby jejich plocha byla stejná jako u tradičního 7“ otvoru. Matematika je jednoduchá. Potřebujeme spočítat plochu otvoru o průměru 7”, k čemuž použijeme vzoreček PixR² a velmi jednoduchým výpočtem se dostaneme k ploše 38.5 čtverečních palců. Nyní podělíme tuto plochu zvoleným počtem otvorů a zpětně vypočteme jejich poloměr/průměr. Výsledkem je tedy skutečnost, že ploše 7“ odpovídají přibližně 2 otvory o průměru 5“ nebo 4 otvory o průměru 3,5“, atd.

Pokud je buben osazen plnou rezonanční blánou, bude vždy znít „vřeleji“ s více ultra basy. Malé otvory jsou navrženy, tak aby mohl dostatečně unikat vzduch a zároveň mohla rezonovat rezonanční blána. Čím více blány odstraníte, tím méně bude rezonanční blána schopna rezonovat. Větší otvory udělají buben ze předu trochu hlasitější a středovější. Menší otvory podél obvodu blány dávají menší odraz, ale buben zůstává vřelý. Takže jestli chcete aby měla na zvuk více vliv rezonanční blána, udělejte menší otvor.

Velký buben - tlumení

 1. Jedna vycpávka, polštář nebo cokoliv, co zakrývá pouze hrací blánu tak z 15-20%: Zvýrazní se atak palice, tón a dozvuk zůstává.
 2. Jedna vycpávka nebo polštář, 15-20% zakrytí pouze rezonanční blány: atak palice se sníží, tón a dozvuk se promění v krátkou "dávku" energie následované jasným přezněním.
 3. Jedna vycpávka nebo polštář, 15-20% zakrytí hrací i rezonanční blány: zvýrazní se atak palice, trošku sníží se celková hlasitost, tón a dozvuk se ořízne a přeznění se sníží.
 4. Jedna vycpávka nebo polštář, 25-30% zakrytí hrací blány a  15-20% zakrytí rezonanční: atak palice se stane ostřejší a výraznější, celková hlasitost se nesníží o moc více než v předešlých bodech, tón a dozvuk se ještě více ořízne, přeznění zmizí úplně. Pokud použijeme jednoduchou tlumenou hrací blánu, velice snadno dostaneme ostrý zvuk. Dobré řešení při snímání mikrofonem.
 5. Jedna vycpávka nebo polštář, 25-30% zakrytí hrací i rezonanční blány:  Velmi oříznutý zvuk, který je ideální pro snímání mikrofonem blízko blány. Atak palice je ostrý, celková hlasitost se v porovnání s výše uvedenými variantami už moc nesníží, tón a sustain je krátký, bez ozvučení zní buben jakoby bez života. Výrazný úderný/průbojný zvuk.  

Velký buben - zvuková charakteristika a párování blan

Všechny charakteristiky tónů a tlumení u následně popsaných blan je možno poupravit polštáři/vycpávkami popsanými v kapitole "Velký buben - tlumení" nebo použitím otvoru v přední bláně, jak je popsáno v kapitole "Velký buben – otvor v přední bláně ANO/NE". Pískování a podobné věci jsou popsány v kapitole "Tomy – hrací (vrchní) blány". Platí zde zásady podobně jako pro tomy, ovšem je tu několik opravdových specialit jako je například Evan's EQ a Aquarian Regulator series.

 1. Jednovrstvé netlumené blány jako hrací i rezonanční: otevřený hřmotný tón, silný odraz, vysoce rezonantní, zvonivý.
 2. Jednovrstevná tlumená hrací blána a jednovrstevná netlumená rezonanční blána: vyleze atak palice, otevřený tón, vysoce rezonantní, menší přeznění ihned po úderu, ale trochu přetrvávající v dozvuku.
 3. Jednovrstevná tlumená hrací i rezonanční blána: Je více slyšet atak palice, tupý/hutný zvuk ale ne tak oříznutý, přeznění je kontrolované, ale je tu. Takováto typická kombinace je REMO PowerStroke 3 jako hrací i rezonanční nebo pro trochu více basů vyzkoušejte jako hrací Evans EQ4 a rezonanční REMO PowerStroke 3, Evans EQ2 nebo Aquarian Regulator Resonant.
 4. Jednovrstevná tlumená hrací a 2-vrstvá tlumená rezonanční blány: vyleze atak palice, hodně oříznutý zvuk a kontrolovaným přezněním. Typická kombinace je REMO PowerStroke 3 jako hrací a jako rezonanční Pinstripe, Evans EQ3 nebo Aquarian SuperKick II Resonant.
 5. 2-vrstvé tlumené blány jako hrací i jako rezonanční: velmi oříznutý průrazný zvuk, velmi kontrolované přeznění (je možnost vynechat vnitřní tlumení - polštář nebo jinou vystýlku). Typická kombinace REMO Pinstripe, nebo Evans EQ3 nebo Aquarian SuperKick II/Regulator.

Velký buben - proces ladění a triky:

 1. Na velký buben platí stejná ladící procedura jakou najdeš v kapitole "Ladění a usazení blány – pro všechny bubny" a k tomu vezmi v úvahu tyto následující body.
 2. Typická ladící metoda pro kopák je, že hrací blána ve výsledném zvuku ovládá atak a rezonanční blána kontroluje dozvuk.
 3. Pro větší průraznost nalaďte rezonanční blánu o 1-2 tóny výš než hrací blánu, což ale posune celé ladění bubnu výš.
 4. Pro vláčný/igelitový/plastický zvuk použijte jednovrstvou blánu, nalaďte na nejnižší tón a pak ještě každý šroub podlaďte. S filcovou palicí můžete hrát "bez ochrany" pokud hrajete dřevěnou nebo plastovou palicí určitě použijte nalepovací výztužný DOT (např. REMO falamslam).
 5. Tlustý zvuk "kopáku" dosáhneme stejně jako u tomu. Rezonanční blánu naladíme na nejnižší tón a pak ještě lehce podladíme (o 1/16 až 1/8 otáčky), tak vytvoříme tlustý, veliký nebo temný zvuk. Hrací blána se pak používá pro změnu výšky ladění, ovšem ladění hrací blány pro tlustý zvuk má svoje omezení.
 6. Pro krátkou dávku "otevřeného" rezonujícího tónu následovaného tlumeným přezněním vyzkoušejte umístit EQpad blízko obou blan, tak aby se při úderu palice vrchní volná část padu odlepila od blány a pak ji opět rychle zatlumila. Velikost tohoto efektu se mění změnou pozice padu, je také možnost použít 2 pady na sebe nebo na každou blánu zvlášť.
 7. Nemáte polštář nebo pad? Vyzkoušejte natáhnout pásy filcu nebo bavlněné látky různé šířky přes střed blány, upevněte je mezi blánu a hranu bubnu a vyšponujte. Vyzkoušejte šířku pásu 11cm na 20" buben, 12,5cm na 22" a 14cm na 24". Použití na jednu blánu odpovídá asi 25-30% pokrytí blány nebo dvěma EQ padům. Také funguje srolovaný ručník položený na dno bubnu těsně na blánu pro jednu nebo obě blány, taktéž se dá použít každý péřový polštář nebo složená deka. Buďte kreativní! Funguje všechno co se lehce dotýká blány. Vyzkoušejte přilepit za jednu stranu páskou kus látky nebo ručník k hořejšku blány a nechte ji volně viset dolů bude tlumit jen krátce v momentě kdy se blána po úderu vychýlí a dotkne se látky/ručníku.
 8. Pro větší rezonanci zvedněte buben nad podlahu co vám nohy bubnu a pedál umožní.


<<<  předchozí   obsah   další >>>